आपले फेसबुक पेज

Saturday 20 April 2013

सातारा जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचे अंतर :

खालील तक्ता सातारा जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचे अंतर दर्शवित आहे. त्याप्रमाणे तुमच्या फिरायच्या योजनेला मदत मिळेल.

सज्जनगड (श्री रामदास स्वामी) - - - - - - 12 कि.मी.

चाळकेवाडी (पवन चक्की प्रकल्प) - - - - - - -40 कि.मी.

ठोसेघर (धबधबा) - - - - - - - - - - - - - - - - 36 कि.मी.

कास (धरण) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 कि.मी.

बामणोली (शिवसागर जलाशय) - - - - - - - - 36 कि.मी.

कन्हेर धरण - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 09 कि.मी.

महाबळेश्वर (थंड हवेचे ठिकाण) - - - - - - - - 55 कि.मी.

तापोळा (जल क्रीडा) - - - - - - - - - - - - - - - 72 कि.मी.

प्रतापगड किल्ला, भवानी मंदिर - - - - - - - - -83 कि.मी.

पांचगणी (थंड हवेचे ठिकाण) - - - - - - - - - - 49 कि.मी.

वाई (दक्षिण काशी) - - - - - - - - - - - - - - - -35 कि.मी.

धोम धरण - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -44 कि.मी.

धावडशी (झाशीची राणी चे मुळ गाव) - - - - - 15 कि.मी.

पुसेगाव - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -35 कि.मी.

गोंदवले - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -72 कि.मी.

शिखर शिंगणापूर - - - - - - - - - - - - - - - - - 89 कि.मी.

म्हसवड - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -85 कि.मी.

औंध (संग्रहालय / मंदिर) - - - - - - - - - - - - -43 कि.मी.

मायणी फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य - - - - - - - -65 कि.मी.

पाली (खंडोबाचे मंदिर) - - - - - - - - - - - - - - 33 कि.मी.

चाफळ (राम मंदिर) - - - - - - - - - - - - - - - -43 कि.मी.

कोयनानगर( कोयना धरण / नेहरू उद्यान ) - -98 कि.मी.

कराड (प्रीती संगम / मशीद) - - - - - - - - - - - 50 कि.मी.
____________________________________________

फोटो आभार : Akshay'Raj Photography & Calligraphy


3 comments:

  1. Ek mahiti havi ahe.... Pratapgadawar camping karu shakto ka?? Otherwise tithlya MTDC quarter cha number milu shakel ka???

    ReplyDelete
  2. No doubt about the Uniqueness of Stars district. Myself enjoyed/ learnt lot of wilderness survival skills in Koyna region. But still Satarkars failed to encash the beauty of area. It would be an Adventure capital of Maharashtra.please visit www.29028adventureworld.com and www.29028adventureresorts.com

    ReplyDelete
  3. No doubt about the Uniqueness of Stars district. Myself enjoyed/ learnt lot of wilderness survival skills in Koyna region. But still Satarkars failed to encash the beauty of area. It would be an Adventure capital of Maharashtra.please visit www.29028adventureworld.com and www.29028adventureresorts.com

    ReplyDelete

साताऱ्यातील नवे वस्त्र दालन