आपले फेसबुक पेज

Sunday 17 February 2013

आपल्या साताऱ्याची इतर फेसबुक पेजेस

आपल्या साताऱ्याची इतर फेसबुक पेजेस : -
• फेसबुक।कराड
♦ आम्ही सातारकर
• सातारा | Satara
♦ Satara Zilla
• भावा तुच खरा सातारकर
♦ माझा सातारा
• Kaas (कास पठार )
♦ ठोसेघर (THOSEGHAR)
• फेसबुक रहिमतपूर
♦ रयत शिक्षण संस्था सातारा | Rayat Shikshan Sanstha Satara


प्रत्येक सातारकराने हि सर्व Pages लाईक केलीच पाहिजेत.

No comments:

Post a Comment

साताऱ्यातील नवे वस्त्र दालन